Řešení testu na iStockPhoto

Registrace pod mikrofotobanku iStockPhoto je asi nezdlouhavější ze všech námi zmiňovaných konkurencí. Krom základního formuláře potřebujete mít připraven oscanovaný doklad totožnosti a navíc na Vás čeká proklikání se tutoriálem zakončený testem. Právě na správné vyřešení testu se nyní zaměříme.

Účet na iStockPhoto vytvoříte pod tímto odkazem:

registrace: istockphoto.com >>

Samotná registrace je rychlá a vytvoření účtu takřka okamžité. Pokud však chcete nahrát první fotografie k přijmutí musíte absolovat zmíněný tutoriál, jenž vám ujasní používání fotobanky, nároky na kvalitu fotografií i právní aspekty. Vše pochopitelně v angličtině. Tutoriál je zakončen krátkým testem. Otázky jsou voleny velmi lehké a okruhy jsou čerpány z přechozího tutoriálu. Odpovědi budou pro většinu z vás snadné a logické. Problém však může být s angličtinou, kterou ne každý zvládá. Právě proto přinášíme řešení testu s volným překladem otázek a vyznačeným správným řešením.

Před vyplněním testu však berte v potaz, že dalším krokem je nahrání kopie dokladu totožnosti! Mějte tedy předem připravený digitální scan či fotku ve formátu jpg, který v dalším kroku nahrajete, jinak vás v případě ukončení čeká celý tutoriál i test znovu.

registrační kvíz na iStockPhoto
Facebook